Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HREŠĆ

Prezime Hrešć potječe iz Hrvatske i najviše je zastupljeno u sjevernoj Dalmaciji, posebno u gradovima Šibeniku i Zadru, ali i u drugim dijelovima Hrvatske. Prema nekim teorijama, prezime Hrešć može bi