Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HRČEK

Prezime HRČEK jedno je od onih prezimena koja su rijetka u Hrvatskoj, ali su zato vrlo zanimljiva. Riječ je o prezimenu koje se ne može povezati s nekim konkretnim značenjem ili zanimanjem, što ga čin