Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HRASTNIK

Prezime HRASTNIK jedno je od češćih prezimena u Sloveniji i Hrvatskoj, ali i u drugim dijelovima Europe. Ovo prezime nastalo je od riječi "hrast", koja je u prošlosti imala veliku važnost. Hrast je bi