Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Hranisava

Ime Hranisava spada u red manje poznatih imena u Hrvatskoj, no ipak ima svoju priču i značenje. Kada se rasvijetli porijeklo imena, može se dobiti bolja slika o tome kada i gdje se ovo ime pojavilo.