Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Hrabren

Ime Hrabren nosi sa sobom snažno značenje koje se odnosi na hrabrost i snagu. Pogledamo li etimologiju riječi, vidjet ćemo da dolazi iz slavenskog jezika. Sastoji se od riječi "hrabar", što znači hrab