Financije

HPB krediti za umirovljenike

HPB krediti za umirovljenike su posebna vrsta kredita koju nude Hrvatska poštanska banka (HPB) i koja je namijenjena isključivo umirovljenicima. Krediti za umirovljenike su popularni zbog svojih predn