Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HORVAČANOVIĆ

Prezime Horvačanović je jedno od brojnih prezimena koja se mogu naći u Hrvatskoj. Ovo prezime ima zanimljivo značenje i interesantno porijeklo.Značenje prezimena Horvačanović može se povezati s rij