Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HOMJAK

Prezimena su često zanimljiva jer nam pružaju uvid u prošlost i kulturu određenog područja. Jedno od takvih prezimena je Homjak, koje ima svoje korijene u ruskom jeziku. Značenje ovog prezimena može s