Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HOMEN

Prezime HOMEN ima svoje korijene u nekoliko različitih jezika i kultura diljem svijeta. Značenje ovog prezimena povezano je s konceptima doma i obitelji, te nosi sa sobom bogatu povijest i tradiciju.