Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HOLOŠI

Prezime HOLOŠI je jedno od rijetkih prezimena u Hrvatskoj koje se može pohvaliti izuzetno zanimljivom poviješću i značenjem. Prezime ima korijene u mađarskom jeziku, a dolazi od riječi "holos" što u d