Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HOLINKA

Odlomak broj 1: Povijest i genealogija prezimena HOLINKAPrezime HOLINKA ima svoje značenje i porijeklo koje je važno u kontekstu povijesti i genealogije. Proučavanje porijekla prezimena često je zan