Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HOLER

Značenje i porijeklo prezimena HOLER: Odakle potječe?Prezime HOLER je relativno rijetko prezime u Hrvatskoj, ali se može pronaći u nekoliko krajeva, poput Zagreba, Krapine, Varaždina i Čakovca. Prez