Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HODJA

Prezime Hodja ima duboke veze s islamskom tradicijom i duhovnim vođama. Ovo prezime je specifično i jedinstveno, te nosi sa sobom bogatu povijest i značenje. Hodja je arapska riječ koja se koristi za