Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HOBAR

Prezime HOBAR jedno je od onih prezimena koja su povezana s obrtničkim zanimanjem. Ovo prezime ima svoje korijene u starim obrtima koji su se bavili izradom i popravkom bačava, odnosno drvenih bačvi k