Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HMELIK

Prezime Hmelik ima svoje korijene u slovenskom jeziku i povezano je s riječju "hmelj". Hmelj je biljka koja se koristi u proizvodnji piva, ali ima i druge primjene u medicini i kozmetici. U slovenskom