Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HLEBIĆ

Prezime Hlebić jedno je od brojnih prezimena koja se smatraju autohtonim hrvatskim prezimenima. Prezime Hlebić potječe od riječi "hleb", što znači kruh. To bi se moglo povezati sa zanimanjem, odnosno