Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HLADKI

Prezime Hladki jedno je od mnogih prezimena koja imaju porijeklo u Hrvatskoj. Ovo prezime možemo pronaći uglavnom u sjeveroistočnom dijelu zemlje, točnije području Međimurja i Podravine.Porijeklo p