Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HLADEK

Prezime Hladek jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, a često se može pronaći i u drugim zemljama. Zanimljivo je da Hladek nije hrvatsko prezime, već ima svoje korijene u susjednoj Sloveniji.Pre