Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HINCAK

Prezime HINCAK je relativno rijetko prezime koje se može pronaći u Hrvatskoj, ali i u nekim drugim zemljama. Ono nosi sa sobom svoju povijest i genealogiju koja može biti zanimljiva za istraživanje.