Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HILER

Prezime HILER ima zanimljivo značenje i porijeklo koje je povezano s njemačkim jezikom. Ovo prezime je prilično rijetko i može se pronaći uglavnom među osobama njemačkog porijekla.Značenje prezimen