Hijatalna hernija ili kila na želucu oblik je neprirodnog izbočenja dijela želuca kroz mali otvor u ošitu koji se zove hijatus. Osoba koja ima hijatalnu herniju ne mora imati simptome niti poteškoće i