Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HIDEK

Prezimena često imaju zanimljiva značenja koja nam mogu otkriti nešto više o povijesti i porijeklu naših predaka. Prezime HIDEK također nosi sa sobom posebno značenje koje je povezano s prirodom i geo