Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HES

Prezime HES je relativno rijetko u Hrvatskoj, ali se može pronaći u nekoliko krajeva uključujući Dalmaciju, Zagreb i okolicu, te Slavoniju. Prezime je nastalo od osobnog imena Hes, koje je bilo u upot