Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HERTL

Prezime HERTL nosi sa sobom bogatu povijest i tradiciju. Ovo prezime potječe iz Njemačke te se najčešće pronalazi u sjevernim dijelovima zemlje, konkretnije u Bavarskoj i Nizozemskoj. Prezime HERTL sp