Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HERMEŠČEC

Prezime HERMEŠČEC je relativno rijetko prezime koje se može naći u nekoliko zemalja, poput Hrvatske, Slovenije i Austrije. Prema dostupnim podacima, ovo prezime potječe iz sjevernih dijelova Hrvatske,