Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HERGOTIĆ

Prezime HERGOTIĆ je jedno od rijetkih prezimena koje se može pronaći isključivo u Hrvatskoj. Prezime se sastoji od dva dijela, Hergot i ić, a njegovo značenje i porijeklo su predmet mnogih rasprava i