Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HERENČIĆ

Prezime HERENČIĆ još je jedno zanimljivo prezime koje ima snažno porijeklo i značenje. Ovo prezime ima korijene u Hrvatskoj, a često ga povezuju s područjem Zagorja i Istre.Prezime HERENČIĆ dolazi o