Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KRIŽE

Prezime KRIŽE jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi preko 2000 osoba s ovim prezimenom. No, što zapravo znači prezime KRIŽE i odakle pot