Herceptin je terapijski lijek koji se koristi u liječenju karcinoma dojke koji izražavaju HER2 receptor, a to je protein koji je prekomjerno prisutan na površini stanica raka dojke kod nekih pacijenti