Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HENEZI

Prezime HENEZI ima dugu povijest i zanimljivo porijeklo. Ovo prezime potječe iz Italije, odakle je kasnije preneseno u druge dijelove Europe. HENEZI je prezime koje je vrlo rijetko i koje se ne sreće