Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŽIDOV

Prezime Židov ima snažnu povezanost s židovskom kulturom i religijom te predstavlja jedno od rijetkih prezimena koja se izravno odnose na religijsku zajednicu. Prezime Židov nastalo je od riječi Židov