Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HAZENAUER

Prezimena su često zanimljivi tragovi koji nas vode unatrag u vrijeme i omogućuju nam da otkrijemo više o našem porijeklu. Prezime Hazenauer, iako se može činiti rijetkim i neobičnim, ima svoje korije