Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HAUSKA

Prezime HAUSKA ima značenje i porijeklo koje seže duboko u povijest. Ovo prezime ima svoje korijene u Njemačkoj i ima njemačku etimologiju. Prezime HAUSKA potječe od riječi "Haus", što na njemačkom je