Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HASANBAŠIĆ

Prezime Hasanbašić ima duboku povijest i važno mjesto u bosanskom kulturnom naslijeđu. Ovo prezime ima svoje korijene u Osmanlijskom carstvu, a njegovo značenje povezuje se s osmanskom vojskom i relig

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HASANEC

Značenje i porijeklo prezimena HASANEC: Poreklo i značenje imenaPrezime Hasanec je vrlo prisutno u Hrvatskoj, posebno u Slavoniji, ali i u Bosni i Hercegovini, te u dijelovima Srbije. Ovo prezime im