Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HAPAN

Kada se radi o hrvatskim prezimenima, svako od njih ima svoje značenje i porijeklo. Tako je i slučaj s prezimenom HAPAN. Ovo prezime ima specifično porijeklo i značenje koje seže u daleku prošlost.