Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HANZL

Prezime HANZL jedno je od najčešćih prezimena u Češkoj Republici, ali i u Njemačkoj, Austriji, Slovačkoj te u manjem broju u Hrvatskoj. Prezime HANZL dolazi iz Češke i spada u kategoriju patronimskih