Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HANŽEL

Prezime Hanžel jedno je od mnogobrojnih prezimena koja se danas koriste u Sloveniji. Ovo prezime ima svoje specifično značenje i bogatu simboliku koja ga čini zanimljivim za istraživanje.Poreklo pre