Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HANULJAK

Značenje i porijeklo prezimena HANULJAK: Odakle potječe?Prezime Hanuljak jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali zato zanimljivo po svom porijeklu i značenju. Prema dostupnim izvorima,