Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HANIŽAR

Prezimena su neizostavan dio identiteta pojedinca, a njihovo značenje i porijeklo često pružaju uvid u njihovo kulturno, povijesno i geografsko podrijetlo. Jedno od takvih zanimljivih prezimena je sva