Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HANICH

Prezime Hanich ima dugu i zanimljivu povijest koja seže još u srednji vijek. Prema nekim izvorima, prezime Hanich dolazi od njemačkog imena Johann, koje je bilo vrlo uobičajeno u Njemačkoj u tom razdo