Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HANER

Prezime HANER, iako relativno rijetko u Hrvatskoj, nosi sa sobom zanimljivo značenje i porijeklo koje je povezano s povijesnim i geografskim kontekstom. Odlazeći u dublju analizu ovog prezimena, otkri