Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HANČAR

Prezime Hančar može se pronaći u različitim dijelovima Hrvatske, ali najčešće na području sjeverne Hrvatske, posebno u Međimurju. Ovo staro hrvatsko prezime ima zanimljivo značenje i porijeklo koje je