Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HANAK

Prezime Hanak je jedno od čeških i slovačkih prezimena koje se vrlo često susreće u tim zemljama. Ovo prezime ima značenje koje je povezano s područjem Češke i Slovačke i ima zanimljivo porijeklo koje