Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HANAFTALER

Odlomak broj 1: Povijest i genealogija obitelji HanaftalerPrezimena imaju zanimljive priče koje nam otkrivaju tragove prošlosti i nasljeđa. Jedno od takvih prezimena je Hanaftaler. Prezime Hanaftale