Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HAMMER

Prezimena su dugi nizovi slova koja nas povezuju s našim precima i njihovom poviješću. Svako prezime ima svoje značenje i porijeklo koje nam može otkriti mnogo toga o našoj obiteljskoj povijesti. Jedn