Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HALIMI

Prezime HALIMI ima bogato značenje i porijeklo koje je duboko ukorijenjeno u povijesti i genealogiji. Kada se analizira ovo prezime, može se vidjeti da ima bliske veze s albanskom kulturom i tradicijo