Današnji stil života se uvelike promijenio sa postupnom digitalizacijom i modernizacijom no koliko god nam je nova tehnologija donijela blagodati, isto tako je sa sobom donijela i neke negativne stvar