Zanimljivosti

Kako se u drvetu stvaraju godovi

Starost drveta se određuje prema godovima, a drvo može biti različite visine, širine, obujma no različite dobi. Svakog proljeća kada se biljka budi iz zimske hibernacije nastaje do ljeta novi god, kru