Tech

Kako postaviti sliku na gmail

Kako postaviti sliku na Gmail koristeći opciju "Umetni fotografiju"Umetanje fotografije u Gmail poruku jednostavan je proces koji vam omogućuje da priložite sliku izravno u e-mail poruku. Ova opcija