Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GLOVA

Prezimena su često zanimljiva jer nam pružaju uvid u naše korijene i povijest naših predaka. Jedno od takvih prezimena je i prezime GLOVA. Ovo prezime ima bogatu povijest i zanimljivo porijeklo koje s